Monipuolinen kosteusasiantuntija

Vesieristeiden tarkastus

Nykyisten vesieristysmääräysten C2 mukaiset vesieristykset tulisi tarkastaa tai tarkastuttaa asiantuntijalla ennen laatoitustyön aloitusta. Tarkastusten tarkoituksena on varmistaa sekä tilaajalle että urakoitsijalle eristyksen asianmukaisuus materiaalien ja työn osalta.

Tarkastuksella selvitetään materiaalivalmistajen suosittelemat ainevahvuudet sekä muut tekniset asiat esim. läpivientien ja nurkkanauhojen osalta. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja varustettuna muutamalla valokuvalla kohteesta.

 

Märkätilojen valvonta

WD Kuivauksella on henkilökuntaa, joilla on VTT-sertifikaatti märkätilojen peruskorjausten valvontaan sekä vesieristeiden tarkastamiseen. Valvontatyö käsittää tyypillisesti 3-6 käyntiä kohteessa erikseen sovitun ohjelman mukaisesti. Yleisesti suositellaan katselmuksia siten, että purkutöiden, pohjatöiden ja vesieristyksien (2) tarkastuksien lisäksi tehdään vielä loppukatselmus. Purkutöiden jälkeinen katselmus sisältää myös kosteusmittauksen pintamittauksena.

 

Desifiointipalvelut

Rakennuksen kosteusvaurioalueen saneeraustoimien yhteydessä käytettävät desinfiointitoimet varmistavat mahdollisimman puhtaan lopputuloksen.

Rakenteet, joita ei vahinkoalueella pystytä purkamaan, desinfioidaan tarvittaessa kemiallisesti kuivauksen yhteydessä riittävässä laajuudessa. Tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.