Mitä on takuukuiva?

Mitä tarkoittaa kuiva?

Kosteutta on aina niin ilmassa kuten rakenteissakin. Ratkaisevaa onkin kosteuden määrä. Kuivaus tulee aina tehdä koulutetun asiantuntijan toimesta huolellisesti, jonka jälkeen korjausrakentaminen voidaan aloittaa turvallisesti.

Rakenteiden mittauksessa on ymmärrettävä mittalaitteiden toiminta sekä hallittava tulosten tulkinta muuttuvissa olosuhteissa. Väärällä tavalla tehdyt mittaukset antavat epäluotettavaa tietoa, jonka seuraukset saattavat johtaa jo tehtyjen jälleenrakennustöiden purkuun ja rakenteiden uudelleen aukaisuun.

Miksi puhumme takuukuivasta?

Takuukuiva on ammattilaisen varmistama, riittävin mittauksin vahvistettu mittaukseen perustuva rakenteen olosuhde. Vain ammattilainen pystyy määrittelemään kulloisessakin tilanteessa rakenteiden pinnoituskelvollisuuden. Huomioiden materiaalien valmistajien määrittelemät omat kosteus raja-arvot.