Kokonaispalvelulla huolettomuutta

Kiinnostuitko?

Kartoituksesta jälleenrakentamiseen

Vesivahingon sattuessa kohteessa tarvitaan monenlaista osaajaa. Työn teettäjälle näiden eri toimijoiden johtaminen ei aina ole mielekästä. Työn laadun sekä kokonaiskustannusten seuranta on haasteellista. Kun koko vaurioprojektia hallitaan alusta alkaen WD:ssä,  voidaan jo purkuvaiheessa huomioida jopa jälleenrakentamisen tarpeita. Kokonaispalvelu helpottaa myös vastuuajattelua, koska meillä tavoitteena on aina löytää vaurion aiheuttaja ja korjata se asianmukaisesti kuntoon.

Kartoitus

Kartoitusvaiheessa otetaan myös jälleenrakentamisen näkökulmat huomioon. Kartoitus pyritään aina toteuttamaan kevyesti rakenteita rikkomatta. Kartoittaja tekee raportin ja alustavan toimenpidesuunnitelman.

Purku

Purkaminen tapahtuu toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Purkamisen laajuus ja tapa sovitetaan aina kohteen luonteen mukaisesti haluttua lopputulosta silmälläpitäen.

Kuivaus

Jälleenrakennustoimet aloitetaan kun rakenteet on tarkastusmittauksin todettu takuulla kuiviksi.

Jälleenrakennus

Jälleenrakentamisen periaatteena on palauttaa rakenteet ja pinnat vauriota edeltäneeseen tilaan. Joissain tilanteissa on järkevää pohtia rakenteiden teknisen tason nostamista nykyvaatimusten tasolle. Usein materiaalien tasoakin halutaan parantaa edellisestä. Näiden muutosten tekemisestä sovitaan tilaajan kanssa projektin aikana.