Luotettava kuva tilanteesta

Tilaa kartoitus

 Kartoituspalvelut

Pintamittaus

pintam

Pintamittaus on suuntaa antavaa tutkimista pinnoitetta rikkomatta. Menetelmää käytetään runsaasti esim. märkätilojen kartoituksessa, jolloin vesieristeeseen tai mattoon ei voida porata reikiä. Pintamittausta käytetään myös taloyhtiöiden teettämissä ennaltaehkäisevissä märkätilojen kartoituksissa. Pintamittaus perustuu vertailumittaukseen kuivaksi tiedetyn ja kosteaksi oletetun alueen välillä. Pintakosteudentunnistimilla voidaan rajata hyvinkin tarkasti alueita, jolla kosteus on normaalia korkeampi, esim. seiniin nousseen kosteuden korkeus rakenteessa. Usein pinnoitteita ja rakenteita joudutaan myös avaamaan kosteusvahingon syyn selvittämiseksi. Myös porareikäkartoitukset tulevat mukaan usein siinä vaiheessa.

 

Rakenteiden kartoitus

rakennem

Rakenteiden kartoitus suoritetaan pääosin poratuista rei’istä vahinkoalueen ympäristöstä. Kartoitus tehdään niin laajasti, että kuiva rakenne löydetään. Tällöin voidaan vahinkoalue rajata esim. pohjapiirrokseen mm. vakuutustarkastajan käyttöön. Kartoituksen tarkoituksena on kantavien rakenteiden, tiili- ja betonirakenteiden, sekä eristemateriaalien mittaushetken kosteuden selvittäminen. Rakenteiden kosteusmittaukset tehdään johtavan valmistajan tarkoilla mittalaitteilla, jotka kalibroidaan valmistajan ohjeiden mukaisin aikavälein.

Selkeä raportti

raportti_2

 

Kartoituksemme sisältää aina selkeän raportin, jossa mm. seuraavat tiedot:

  • kohteen tiedot
  • rakennetiedot vaurioalueelta
  • vaurion laajuus
  • vaurion oletettu syy
  • mittaustulokset
  • erittely työtavoista ja käytetyistä mittalaitteista
  • valokuvat kohteesta
  • toimenpide-ehdotukset

Säilytämme kaikkien kartoitettujen kohteiden raportit.  Toteutamme myös vahingon kokonaishallintaa palveluna.